De “A” van ZALM: Passend en wetenschappelijk onderbouwd

Fons vraagt zich af welk nut bepaalde leerstof heeft.

Zijn advies: hou rekening met de interesse van de leerlingen. Hoe gaan we dit bij ZALM aanpakken?

En Johan vreest dat te weinig uitdaging zal leiden tot schoolmoeheid.

Hoe voorkomt ZALM dit?

Ons antwoord op het advies van Fons en Johan: via boeiende projecten zullen onze leerlingen het nut van de leerstof inzien. ZALM werkt ook op maat met voldoende ondersteuning of verdieping voor wie dat nodig heeft.

Jamila beantwoordt de vragen van Fons en Johan: