ZALMscholen heeft voorlopige erkenning beet.

Groot nieuws!!!

ZALMscholen kreeg het nieuws van de Vlaamse regering dat ZALMschool-Mechelen een voorlopige erkenning heeft gekregen. Dit betekent dat ZALMscholen kan starten op 1 september 2021.

Een erkenningsonderzoek verloopt in 2 fases, namelijk:

  1. Een erkenningsonderzoek waarbij de onderwijsinspectie een aantal erkenningsvoorwaarden onderzoekt. ZALMscholen voldoet aan al deze voorwaarden.
  2. Uiterlijk 6 maanden na de start van het schooljaar onderzoekt de onderwijsinspectie via een volledige doorlichting of de instelling voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden. De Vlaamse regering deelt uiterlijk op 31 maart 2022 mee of ZALMscholen wordt erkend.

We zijn trots op het hele team dat enorm hard werkt achter de schermen en dankbaar voor het vertrouwen dat we krijgen van ouders, vrijwilligers, sympathisanten, (onderwijs)partners en uiteraard de Vlaamse overheid.