De ZALM- & STREAMonitor

De ZALMonitor

De ZALMonitor is een online-programma waarin de leerlingen overzicht houden over de voortgang die ze maken. Het gaat om het behalen van de leerdoelen op het niveau van de graad (telkens 2 leerjaren). De leerlingen schalen zelf hun voortgang in, onder begeleiding van de leercoach. Deze ZALMonitor gebruiken we om met leercoaches en ouders in gesprek te gaan over de leerresultaten.

De kern van de ZALMonitor

In de praktijk krijgen leerlingen bijvoorbeeld het volgende te zien wanneer zij inloggen in het programma :

Wat ze hier zien, is een overzicht van de leerplandoelen op verschillende niveaus. De 1ste graad heeft 16 sleutelcompetenties. Deze zijn geordend volgens competentie, onderwerp en subonderwerp. Elk onderdeel heeft een beoordelingsrubric:

De schuifbalken maken met kleuren de voortgang zichtbaar. De leerling verplaatst de blauwe balk, de leercoach heeft een paarse balk. Met de +knopjes koppelt de leerling een bewijsstuk (afgewerkt document, filmpje…) aan het behaalde niveau.

Leerling en leercoach doen dit altijd in dialoog. Zien leerling en leercoach de bereikte voortgang anders, dan gaan ze met elkaar overleggen hoe dat komt. Zo begrijpt de leerling waarom de leercoach de paarse balk op een bepaald punt zet. Bij ZALM leer je namelijk via feedback, feedup en feedforward of anders gezegd: wat heb ik reeds gedaan (en hoe), wat is mijn volgende stap en wat is mijn uiteindelijke doel?

Rubrics

Er zijn rubrics per niveau binnen een leerstofonderdeel. De rubrics vervangen weinig zeggende cijfers door iets beters: tastbare feedback. Leerlingen krijgen een duidelijke beschrijving van waar ze staan en wat de eventuele werkpunten zijn. Zo kan er gericht bijgestuurd worden. Deze duidelijkheid motiveert leerlingen en stimuleert hen om hun groei in eigen handen te nemen.

Goede coaching

De leercoach zorgt ervoor dat een leerling daadwerkelijk aan de slag gaat met de rubrics en dat de motivatie er ook echt komt. De coach stimuleert verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid om het leren in eigen handen te nemen nemen door leerlingen bewust te maken. Zo stelt de leercoach de vraag: “Hoe kunnen deze rubrics jou vooruithelpen?”. Van zodra het vuurtje is aangewakkerd, komt de leerling vaak een heel eind.

De STREAM-up-monitor in een notendop

Naast de ZALMonitor (zicht op het groeiproces = hoeveel hebben ze geleerd), gebruiken we ook de STREAMonitor (hoe komt de groei tot stand =  wat hebben ze geleerd).

De STREAMonitor wordt gebruikt bij onze STREAM-projecten. Naast het krijgen van les, zullen onze leerlingen ook werken met projecten waarin ze enorm zullen groeien. Het is belangrijk om dit ook zichtbaar te maken.

De STREAMonitor bestaat uit rijen met een overkoepelend onderwerp waaronder de STREAM-projecten vallen. Elk onderwerp is onderverdeeld in drie kolommen: to do (wat moet er nog gebeuren), in progress (waarmee zijn we bezig) en done (klaar, afgerond). Afhankelijk van de vordering worden projecten van kolom verplaatst.

De leerlingen maken zelf projecten aan de hand van een denkcirkel: ze bepalen de onderzoeksvraag, maken een planning en een ontwerp, doen de uitvoering, geven de presentatie en tenslotte volgt de nabespreking. Ze vullen de velden binnen deze fasen zelf in.

De leercoach kan deze velden niet aanpassen maar gaat in dialoog met de leerling zodat de leerling zelf op basis daarvan de velden aanpast. De leerling blijft eigenaar. Verder kunnen leerlingen hun projecten delen met medeleerlingen en hun projecten onderverdelen in taken. Klinkt het allemaal erg nieuw? Geen zorgen maken. Onze begeleiding zorgt ervoor dat leerlingen en ouders snel mee zullen zijn en het nut zullen zien van deze aanpak.