Een week op ZALM

8.15-9.00 8.15-9.00 Check in / 8.30-9.00 Overleg leercoaches
9.00-9.30 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
9.30-10.20 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
10.20-11.15 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
11.15-11.30 Break-out
11.30-12.30 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
12.30-13.00 Middagpauze
13.00-13.30 Ontspannings- en leestijd
13.30-14-30 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
14.30-14.50 Break-out
14.50-16.00 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
16.00-16.20 Dageinde: kringgesprek leerlingen-leercoaches
16.30-17.30 Huiswerkbegeleiding op maandag en dinsdag
17.00-19.00 Naschoolse activiteiten / remediëring/ STREAM-up (facultatief)
8.15-9.00 8.15-9.00 Check in / 8.30-9.00 Overleg leercoaches
9.00-9.30 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
9.30-10.20 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
10.20-11.15 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
11.15-11.30 Break-out
11.30-12.30 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
12.30-13.00 Middagpauze
13.00-13.30 Ontspannings- en leestijd
13.30-14-30 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
14.30-14.50 Break-out
14.50-16.00 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
16.00-16.20 Dageinde: kringgesprek leerlingen-leercoaches
16.30-17.00 Huiswerkbegeleiding op maandag en dinsdag
17.00-19.00 Naschoolse activiteiten / remediëring/ STREAM-up (facultatief)
8.15-9.00
8.15-9.00 Check in / 8.30-9.00 Overleg leercoaches
9.00-9.30 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
9.30-10.20 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
10.20-11.15 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
11.15-11.30 Break-out
11.30-12.15 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
12.15-12.30 Dageinde: kringgesprek leerlingen-leercoaches
12.30-13.00 Pauze
13.00-15.00 Naschoolse activiteiten / remediëring/ STREAM-up (facultatief)
8.15-9.00 8.15-9.00 Check in / 8.30-9.00 Overleg leercoaches
9.00-9.30 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
9.30-10.20 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
10.20-11.15 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
11.15-11.30 Break-out
11.30-12.30 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
12.30-13.00 Middagpauze
13.00-13.30 Ontspannings- en leestijd
13.30-14-30 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
14.30-14.50 Break-out
14.50-16.00 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
16.00-16.20 Dageinde: kringgesprek leerlingen-leercoaches
16.20-17.00 Check-out / Overleg leercoaches
17.00-19.00 Naschoolse activiteiten / remediëring/ STREAM-up (facultatief)
8.15-9.00 8.15-9.00 Check in / 8.30-9.00 Overleg leercoaches
9.00-9.30 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
9.30-10.20 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
10.20-11.15 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
11.15-11.30 Break-out
11.30-12.30 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
12.30-13.00 Middagpauze
13.00-13.30 Ontspannings- en leestijd
13.30-14-30 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
14.30-14.50 Break-out
14.50-16.00 Modules wetenschappen wiskunde ruimte / Talen / samenleving en cultuur / beweging / levensbeschouwing
16.00-16.20 Dageinde: kringgesprek leerlingen-leercoaches
16.20-17.00 Check-out / Overleg leercoaches
17.00-19.00 Naschoolse activiteiten / remediëring/ STREAM-up (facultatief)

Dagstart

Jouw schooldag start om 9.00 u. maar je kan al vanaf 8.15 u. op school terecht om een (warm) drankje te drinken of om te ontbijten tijdens een babbelmoment met andere leerlingen. We willen dat school bij jou aanvoelt als thuiskomen. Als je een sportief ochtendmens bent, krijg je ook de kans om aan sportactiviteiten deel te nemen. Daarna ga je samen naar jouw vaste coachgroep om er samen met je vaste leercoach en medeleerlingen tijdens een kringgesprek in dialoog te gaan over verschillende actualiteitsthema’s. Je krijgt de kans om persoonlijke gebeurtenissen met anderen te delen. Het kringgesprek wordt afgerond met de bespreking van de werkplanning van de dag.

Instructiebad

Onder begeleiding van je leercoach plan je tijdens het eerste uur van de dag in of je een instructieles wiskunde, Frans, Nederlands of Latijn volgt. Het gaat over leerstof die niet altijd rechtstreeks in de projecten aan bod komt en daarom apart wordt aangeboden.

In de school wordt gewerkt met 3 leerroutes: A, B en C. Leerroute A is voor leerlingen die de leerstof zelfstandig kunnen verwerken. Leerroute B volg je indien je af en toe hulp van de leercoach nodig hebt om de leerstof onder de knie te krijgen. Leerroute C is dan voor leerlingen die nog sterke begeleiding kunnen gebruiken. Als je geen instructiebad inplant, werk je dus zelfstandig aan de leerstof die je aangeboden krijgt van je leercoach wiskunde, Frans of Nederlands. Op deze manier willen we alle leerlingen voldoende uitdaging bieden. De instructiebaden levensbeschouwing en sport volg je verplicht en plan je samen met je coach in. Je kan een keuze maken tussen de volgende levensbeschouwingen: cultuurbeschouwing, niet-confessionele zedenleer, islamitische godsdienst en protestantse godsdienst. Er zal daarnaast in de kringmomenten en projecten ook veel aandacht geschonken worden aan de ontwikkeling van interculturele en interreligieuze vaardigheden.

STREAM-up

STREAM staat voor Science (wetenschappen), Technology (technologie), Reading (talen), Engineering (techniek), Arts (kunst) en Mathematics (wiskunde). STREAM-up betekent ook opstromen of “naar een hoger niveau brengen”. Tijdens STREAM-up werk je aan levensechte projecten waarin de leerinhouden wetenschappen, wiskunde, kunst, talen en technologie samen aan bod komen en waarmee je jouw kennis en vaardigheden naar een hoger niveau tilt.

Stille studie

Tijdens de stille studie werk je in rust en stilte aan jouw persoonlijke werkplanning. Het is de bedoeling dat je werkt met focus. Heb je vragen? Dan noteer je ze op een blaadje of digitaal op je toestel en stel je ze na de stille studie aan de coach. Tijdens de stille studie zijn ook de leercoaches in stilte aan het werk.

Break-outs

De break-out of pauze gebruik je om je benen te strekken. Je kan dit op het binnenplein doen, in de kantine of je kan gewoon in de leerruimte blijven. Je kan dan een babbel doen met je medeleerlingen of met de coaches. Je kan er ook voor kiezen om in de stille ruimte tot rust te komen, te lezen of te mediteren.

Middagpauze

Na de lunch kan je deelnemen aan tal van (sport)activiteiten en volgt er schermloze leestijd (S&L-tijd). We lezen tijdens dit rustmoment dan allemaal de krant, een tijdschrift of een spannend boek naar keuze.

Dageinde

De dag wordt afgerond met een kringgesprek. We blikken dan terug op het verloop van de dag en discussiëren over de werkplanning. Om 16.20 u. kan je dan naar huis gaan of je kan ervoor kiezen verder te werken aan jouw persoonlijke planning en projecten. Ook is er de mogelijkheid deel te nemen aan naschoolse activiteiten die ZALM samen met andere jeugd- en sportverenigingen voor jou in petto hebben.