INSCHRIJVINGEN

Schooljaar 2021-2022

Inschrijven voor het eerste jaar A of B

De vrije inschrijvingen starten op maandag 10 mei 2021 om 14u00.

Hoe verlopen de vrije inschrijvingen?

Wanneer?

De vrije inschrijvingen starten op maandag 10 mei 2021 om 14 u. Deze inschrijvingen verlopen volgens chronologie: wie eerst inschrijft voor een vrije plaats, krijgt de plaats.

Voor wie?

Voor de ouder die nog op zoek is naar een school voor zijn/haar kind.

Hoe?

Een ouder die nog geen kind heeft aangemeld:

  • Maak eerst een account aan.
  • Vul de nodige administratieve gegevens van het kind in.
  • Kies 1 of meerdere scholen waar je het kind wil inschrijven. Zet de scholen in volgorde van voorkeur.
  • Het systeem houdt rekening met de volgorde van voorkeur die je ingaf:

Er is plaats in school 1  mogelijkheid tot inschrijving. 
Er is geen plaats in school 1  je komt op de reservelijst.
Het systeem kijkt dan of er plaats is in school 2.
Als er daar plaats is, krijg je mogelijkheid tot inschrijving in school 2 en behoud je je reserveplaats in school 1. De scholen op plaats 3 en lagere plaatsen vallen dan weg.
Is er geen plaats in school 1 en 2, dan krijg je in beide scholen een plaats op de reservelijst en kijkt het systeem naar de school 3, enz. Als er in geen van de gekozen scholen een plaats is, dan krijg je overal een reservenummer.

Twijfels of vragen?

Contacteer ZALMscholen via info@zalmscholen.eu
 

Inschrijven voor het tweede leerjaar A of B

ZALMscholen beschikt voor schooljaar 2021-2022 over een capaciteit van:
° 35 leerlingen in 2A
° 15 leerlingen in 2B.

Voor het tweede leerjaar kan je je inschrijven vanaf 19 april 2021 om 9.00 uur.

Inschrijven kan via de link: »»» Inschrijven voor het 2de leerjaar A & B «««

De inschrijvingsprocedure:

De inschrijvingen verlopen CHRONOLOGISCH in 2 verschillende lijsten, één voor 2A en één voor 2B.

Je ontvangt bij je inschrijving een bevestigings-e-mail.

Je ontvangt binnen de week na inschrijving vanuit info@zalmscholen.eu een e-mail met één van onderstaande onderwerpen:

a) Je ontvangt een e-mail met de vraag om ons je attest te bezorgen voor eind juni / begin juli. Je inschrijving wordt definitief bevestigd als je met het behaalde attest voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden.

of

b) Je ontvangt een e-mail met je volgnummer op de wachtlijst voor 2A of 2B. Komt er een plaats vrij dan schuif je op naar boven en word je hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Indien je nog verdere inlichtingen hierover wenst dan kan je steeds bij ons terecht via 0456 353 091 of via mail op info@zalmscholen.eu.

We hopen u bij ons te mogen verwelkomen!