Wat na de eerste graad?

Aanbod schooljaar 2022-2023 (onder voorbehoud)

Vanaf het schooljaar 2022-2023 organiseert ZALM een eerste leerjaar van de tweede graad.

Link tussen eerste en tweede graad?

In de eerste graad kies je nog niet voor een bepaalde studierichting. Je krijgt een stevige basisvorming en de kans om bepaalde studiegebieden te ontdekken aan de hand van de keuzeopties. Alle info hierover kan je   lezen.

Wanneer je de stap maakt naar de tweede graad, kies je voor een studierichting. Hierover moet je goed nadenken. Het is belangrijk te kiezen volgens je interesses, talenten en je capaciteiten.

Een nieuwe structuur

In de gemoderniseerde tweede (en later ook derde graad) verandert vanaf het schooljaar 2021-2022 de structuur (zie bovenstaande tabel), die is vastgelegd door de Vlaamse regering.

Studiedomeinen

Een studierichting behoort tot één van de 8 studiedomeinen. Er zijn ook domeinoverschrijdende studierichtingen die niet specifiek tot één van deze 8 studiedomeinen behoren, maar bepaalde studiedomeinen combineren.

Finaliteiten

De studierichtingen worden ingedeeld in drie finaliteiten. Een finaliteit maakt het uiteindelijke doel van een studierichting duidelijk:

De finaliteit Doorstroom bereidt leerlingen voor op verder studeren in het hoger onderwijs (academische of professionele bachelor).

Binnen de finaliteit Doorstroom maken we nog een verder onderscheid tussen domeinoverschrijdende en domeingebonden richtingen.

De domeinoverschrijdende studierichtingen bereiden voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors in het hoger onderwijs.

De domeingebonden richtingen leiden vooral naar academische en professionele bachelors die inhoudelijk aansluiten bij de studierichting. Daarnaast blijven er ook nog andere mogelijkheden.

De finaliteit Arbeidsmarkt vormt leerlingen voor een job of een graduaatsopleiding (hbo5-opleiding).

De Dubbele finaliteit bereidt leerlingen voor op ofwel verder studeren in een professionele bachelor die aansluit bij hun vooropleiding, een beroep of een graduaatsopleiding (hbo5-opleiding).

De goedkeuring van de geplande studierichtingen in de tweede graad van ZALM verwachten we in maart 2022. Het aanbod in onze tweede graad is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering.