Via superdiversiteit en ondernemerschap naar een geslaagde samenleving.

DIT IS WAT ZALM DOET

ZALM is een onafhankelijke, diverse middelbare school met een vernieuwende aanpak in de klas

ZALM staat voor Zichtbaar Anders Leren Motiveert

In onze school passen wij een leermodel toe dat heel wat vernieuwende onderwijsmethoden omvat. Deze onderwijsmethoden zijn gebaseerd op nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek dat aantoont wat nodig is om de motivatie en studieresultaten van de leerlingen te verhogen. Ook onze eigen jarenlange ervaring als leerkrachten en wetenschappelijke onderzoekers speelt een grote rol in de uitwerking van ons eigen unieke en vernieuwende leermodel, ons ZALM-model. Zo maken we van ZALM een school die toont hoe het kan en moet: een weerspiegeling van de samenleving zijn waarin iedereen een gelijkwaardige rol heeft, gelijke kansen krijgt en een springplank naar leer- en jobkansen vindt.

Hoe gaat ZALM dit waarmaken?

Bij ZALM bouwen leerlingen en leercoaches samen kennis op. Bij ZALM worden leerkrachten leercoaches genoemd omdat ze jou coachen bij de opbouw van kennis en de planning van jouw werk. Door na een korte instructie zelf op een actieve manier met leerstof aan de slag te gaan, ga je de leerstof beter begrijpen en ook onthouden. Samen observeren, experimenteren, dialogeren en reflecteren we. Gecoacht door professionals mogen jongeren bij ZALM gerust fouten maken. Zolang je er maar uit leert. Toch?

Bovendien leer je in levensechte projecten vroeg wat ondernemen is. In deze toffe projecten zitten verschillende vakinhouden geïntegreerd zodat je het verband tussen de vakken ziet en je het nut van het leren inziet en begrijpt. Naast projectwerk is er bij ZALM ook plaats voor individuele en klassikale uitleg om de basiskennis op te bouwen: niet te veel, niet te weinig, juist genoeg, met voldoende herhaling en extra uitleg voor wie het nodig heeft. In onze school weten de leercoaches perfect wat werkt en wat ze moeten doen om leerlingen graag te doen leren en ervoor te zorgen dat ze slagen: leerstof opsplitsen en aanbieden aan wie het nodig heeft, thematisch en projectmatig werken en met een duidelijke link met ondernemerschap.

Bij ZALM leer je ook keuzes maken, zelf initiatief nemen en jezelf te sturen tot een goed resultaat. Onze digitale ZALMonitor (link ZALMonitor) is hierbij een handige tool die in begrijpbare taal je leervorderingen in beeld brengt. Zo weet je op elk moment welke leerdoelen uit de leerplannen je al bereikt hebt en welke je nog moet behalen zodat je gepaste bijsturing of verdieping van de leerstof kan krijgen.

ZALM wil de schoolsituatie ook beter laten aansluiten op de thuissituatie zodat jongeren hiertussen een evenwicht vinden en zij zich goed voelen op school. Naast de sterke betrokkenheid en participatie van de ouders draagt de sterke vertrouwensband tussen leerlingen en hun leercoaches uiteraard tot dit evenwicht bij.

Na de schooluren en tijdens schoolvakanties biedt ZALM in samenwerking met andere jeugd- en sportverenigingen talrijke naschoolse ontspannings- en educatieve activiteiten aan.

Neem een kijkje op “een week op ZALM” om te zien hoe een schoolweek er in de praktijk uitziet.