Via superdiversiteit en ondernemerschap naar een geslaagde samenleving.

DIT IS WAT ZALM DOET

ZALM is een onafhankelijke, diverse middelbare school met een vernieuwende aanpak in de klas

ZALM staat voor Zichtbaar Anders Leren Motiveert

In onze school passen wij een leermodel toe dat heel wat vernieuwende onderwijsmethoden omvat. Deze onderwijsmethoden zijn gebaseerd op nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek dat aantoont wat nodig is om de motivatie en studieresultaten van de leerlingen te verhogen. Ook onze eigen jarenlange ervaring als leerkrachten en wetenschappelijke onderzoekers speelt een grote rol in de uitwerking van ons eigen unieke en vernieuwende leermodel, ons ZALM-model. Zo maken we van ZALM een school die toont hoe het kan en moet: een weerspiegeling van de samenleving zijn waarin iedereen een gelijkwaardige rol heeft, gelijke kansen krijgt en een springplank naar leer- en jobkansen vindt.

Hoe gaat ZALM dit waarmaken?

Bij ZALM worden leerkrachten leercoaches genoemd omdat ze jou coachen in het zelf opbouwen van kennis en in het leren plannen van jouw werk. Bovendien leer je in levensechte projecten vroeg wat ondernemen is. In deze toffe projecten zitten verschillende vakken geïntegreerd zodat je het verband tussen de vakken ziet en je het nut van het leren vat en begrijpt. Naast projectwerk is er bij ZALM ook plaats voor individuele en klassikale uitleg om de basiskennis op te bouwen: niet te veel, niet te weinig, juist genoeg, met voldoende herhaling en extra uitleg voor wie het nodig heeft. Bij ZALM leer je ook keuzes maken, zelf initiatief nemen en jezelf te sturen tot een goed resultaat. Onze digitale ZALMonitor is hierbij een handige tool die je leervorderingen in beeld brengt. Zo weet je op elk moment welke leerdoelen uit de leerplannen je al bereikt hebt en welke je nog moet behalen opdat je gepaste remediëring of verdieping van de leerstof kunt krijgen.

ZALM wil de schoolsituatie ook beter laten aansluiten op de thuissituatie zodat jongeren hierin een evenwicht vinden en zij zich goed voelen op school. Naast de sterke betrokkenheid en participatie van de ouders draagt de sterke vertrouwensband tussen leerlingen en hun leercoaches hier uiteraard toe bij.

Neem een kijkje op ‘een week ZALM’ om te zien hoe een schoolweek er in de praktijk uit ziet.

Na de schooluren en tijdens schoolvakanties biedt ZALM talrijke naschoolse ontspannings- en educatieve activiteiten aan, dit in samenwerking met andere jeugd- en sportverenigingen.

Lees verder…