Kwaliteit + diversiteit + gelijkheid + curiositeit = zalmtijd

ZALM (Zichtbaar Anders Leren Motiveert) is wellicht de eerste school in ons land die de diversiteit onder de bevolking op alle niveaus van de schoolstructuur weerspiegelt. ZALM toont superdiversiteit in het schoolbestuur, het lerarenteam en onder de leerlingen.

Leerlingen voelen zich bij ZALM betrokken en herkennen hun rolmodellen. Hierdoor stijgen hun leerkansen en bereiken ze sneller hun leerdoelen.

Dat vinden we belangrijk, maar er is nog meer: het ervaren ZALM-team haalt het beste uit de leerlingen naar boven. Onze directieleden en leerkrachten – die wij leercoaches noemen – zijn ervaren pedagogen met een neus voor onderwijsvernieuwing. Zij weten wat nodig is en wat werkt om leerlingen te motiveren en te laten uitblinken.

De 4 pijlers van ZALM-onderwijs:

   1. Inclusief en superdivers

Bij ZALM is iedereen welkom en kan iedereen zichzelf zijn. Zonder uitzondering! We bieden een warme en attente sfeer, voor leerlingen, schoolteam én ouders. Iedereen wordt in zijn volledige identiteit gerespecteerd, aanvaard en ondersteund. Onze school biedt een veilige thuis waar leerlingen, leercoaches en ouders elkaar ontmoeten. Ons schoolbestuur is divers samengesteld qua sociale klasse, gender, migratieachtergrond, geaardheid en competenties. Elk individu en/of elke groep voelt zich hierdoor zo goed mogelijk vertegenwoordigd. Deze verbondenheid en betrokkenheid in superdiversiteit verhoogt niet alleen de leerkansen maar versterkt ook de vorming van sterke en competente burgers.

Onze school wil haar jongeren brede kennis en ervaringen aanbieden en klaarstomen voor actief burgerschap, ondernemerschap, de arbeidsmarkt en hoger onderwijs. Samenwerkingsverbanden met o.a. sportclubs, bedrijven, welzijnsorganisaties en jeugdbewegingen die leiden tot nieuwe kennis en praktijkervaringen voor onze leerlingen, zijn menselijke en intellectuele winst. Bij ZALM halen we de wereld binnen!

Onze pijlers in beeld: De “Z” van ZALM

   2. Passend en wetenschappelijk onderbouwd

Op de klasvloer van onze school gebruiken we onderwijsmethoden waarvan we weten dat ze goed werken en combineren ze met wetenschappelijke inzichten uit binnen- en buitenland. Anders gezegd: we innoveren evidence-informed zonder te experimenteren. Goede bestaande onderwijsmethoden behouden we, maar ZALM organiseert ze effectiever. Daar zit voor ons de vernieuwing. Optimale en positieve opvolging en monitoring van de leerervaring, kennisopbouw en vaardigheidstraining van elke leerling staan centraal. ZALM gebruikt de nieuwste wetenschappelijke inzichten om leerlingen te begeleiden.

Bij ZALM werken we aan de 16 sleutelcompetenties, zoals beschreven in de eindtermen van de overheid. Hierbij zetten we sterk in op digitaal leren. De weg naar deze einddoelen maken we passend voor elke leerling: op basis van onze ZALMonitor zullen onze leerlingen voor elke sleutelcompetentie kunnen nagaan welk niveau zij reeds hebben bereikt. In onze school willen we leerlingen op deze manier actief mede-eigenaar maken van hun ontwikkelings- en leerprocessen. Visualisatie van leerprocessen en -doelen leiden tot motivatie.

Onze pijlers in beeld: De “A” van ZALM

   3. Lerend en evoluerend

Bij ZALM zijn professionalisering van het hele schoolteam en ouderbetrokkenheid kernwaarden. Menselijk kapitaal is namelijk de grondstof van goed onderwijs. Via ons professioneel netwerk kan het hele schoolteam rekenen op interne ervaringsuitwisseling en externe knowhow. Ouders kunnen bij ons rekenen op begeleiding van onze oudercoach. ZALM is een lerende school waar de recentste didactische principes gehanteerd worden met steeds aandacht voor nieuwe inzichten.

Onze pijlers in beeld: De “L” van ZALM

   4. Met hoge verwachtingen

In onze school geloven de leercoaches – die uiteraard ook inhoudelijke vakexperts zijn – sterk in onze leerlingen. We bieden hen leeractiviteiten aan die herkenbaar zijn en aansluiten bij hun leefwereld en thuissituatie zodat ze gemotiveerd blijven en graag leren. Daarnaast zorgen ze ook voor nieuwe en uitdagende activiteiten die de leerlingen blijven prikkelen en hun blik openen voor wat ze nog niet kennen. We zetten uiteraard in op de sterktes van de leerlingen, maar samen met hun vaste leercoach leren de leerlingen ook hoe ze het best leren en hun werk op een effectieve en efficiënte manier kunnen plannen.

De leercoach bouwt een sterke verbondenheid met de leerlingen uit. Met deze vertrouwensrelatie zal elke leerling zich kunnen overtreffen. In onze school blijven we proactief bewaken dat de verwachtingen van onze leercoaches over elke leerling, ongeacht achtergrond of identiteit, hoog blijven. Een eerlijke en correcte houding van de leercoach is namelijk van doorslaggevend belang in de leerervaring en zelfwaardering van de leerling.